haʔł sləx̌il dbədəʔ. – Good morning/day my son.

ʔuʔitut čəxʷ ʔu ʔə tə haʔł. – Did you sleep well?

ʔi. – Yes.

ʔuqəl’qəlalitut čəxʷ ʔu ʔə tə haʔł. – Did you have good dreams?

ʔi. – Yes.

ƛ̓ub čəxʷ gʷəgʷədil. – You better get up.