gʷədiləxʷ čəxʷ. – You get up (from a laying down position).

ʔux̌ʷəxʷ čəxʷ txʷəl ti gʷədilalʔtxʷ. – Go to the bathroom.

c’aʔkʷdisəbəxʷ čəxʷ. – Brush your teeth.

c’agʷusəbəxʷ čəxʷ. – Wash your face.

ƛ̓alabacəbəxʷ čəxʷ. – Put on your clothes.

kʷədədəxʷ čəxʷ t(i) adčəbaʔ. – Grab your backpack

ʔałšədəbəxʷ čəxʷ. – Get your feet moving fast (move your feet fast)

ʔux̌ʷəxʷ čəł. – Lets go.